Autodesk 很高兴地宣布推出 Nastran 2019.2。此版本提供压配合接触条件,平滑的 STL 几何体和新的拓扑设计优化处理器参数 TOPMAXPNORMEXP。 Autodesk Nastran 2019.2 | 1.3 Gb | 破解版...

没有账号? 注册  忘记密码?